قالب بندی مقاطع مدور

برای قالب بندی انواع ستون گرد از قالب های گرد دوتکه و یا سه تکه استفاده می شود.این قالب ها از قطر  ۳۵ تا ۲۰۰ سانتی متر قابل طراحی و ساخت می باشند و چنانچه قطر سازه مدور بیشتر از ابعاد مذکور باشد از پانل های کمانی و لوله های گرد نورد شده استفاده می شود از این روش برای قالب بندی انواع مخازن مدور و سازه های گرد با قطر بالا استفاده می شود ... ادامه مطلب

قالب مدولار ستون

برای قالب بندی انواع ستون بتنی با مقاطع مربع یا مستطیل می توان از ترکیب مختلف قالب های مدولار، کنج های بیرونی و یا نبشی های پانچ شده استفاده نمود. برای اتصال قالب ها ، کنج ها و نبشی ها از پین و گوه استفاده می شود. با توجه به ابعاد مختلف قالب ها و کنج ها و ترکیب های مختلفی که ایجاد می نمایند می توان ستون های مختلفی را به ابعاد دلخواه طراحی و اجرا نمود. ... ادامه مطلب