قالب مدولار

فوندانسیون انواع سازه ها را میتوان با ترکیب پانل های مدولار که با نامهای قالب بتن ، قالب فلزی ، قالب فلزی بتن شناخته می شود، کنج های بیرونی و داخلی به راحتی طراحی و اجرا نمود . اتصالات قالب های فوندانسیون نیز با گوه های نر و ماده ، لوله و گیره متوسط و پشت بندهای مورد نیاز انجام می شود. ... ادامه مطلب
قالب بندی دیوار

قالب بندی دیوار

برای قالب بندی دیوار های بتنی از قالب های مدولار که با نامهای قالب بتن، قالب فلزی ، قالب فلزی بتن شناخته می شود استفاده می گردد. از مهم ترین عوامل در انتخاب روش اجرا، یک طرفه و دو طرفه بودن قالب بندی است . در سیستم قالب بندی دو طرفه دیوار از قالب های مدولار و پشت بند های افقی (لوله یا قوطی) که توسط گیره متوسط یا بلند به قالب بسته می شوند و پشت بند های قائم استفاده می گردد. ... ادامه مطلب