داربست مدولار چکشی

داربست مدولار چکشی

داربست مدولار چکشی از پایه های قائم و مهارهای افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. پایه های این نوع داربست ها در طو لهای ۰/۵ متر، ۱ متر، ۱/۵ متر، ۲ متر ، ۲/۵ متر و ۳ متر تولید می شوند و با قراردادن سرجک های قابل رگلاژ در قسمت بالائی و پایه جک های قابل رگلاژ در قسمت پائین داربست برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد. نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین صورت می گیرد. ... ادامه مطلب
داربست مدولار مثلثی

داربست مدولار مثلثی

داربست هامدولار مثلثی که سازه های موقتی ای می باشند می تواند به عنوان تکیه گاه بخشی از قسمت های ساختمان مورد استفاده قرار بگیرند . تنها جایی که نمی توان در آن قسمت ها از داربست های مثلثی استفاده کرد در نمای ساختمان ها می باشد ... ادامه مطلب