مجموعه ی پاسارگاد صنعت در زمینه ی خرید و فروش تمامی فلزات، انواع نبشی و میلگرد، تیرآهن، ورق و … فعالیت دارد.