گیره قالب

گیره قالب

در گذشته ساختمان سازی به دلیل نبود امکانات خیلی سخت بود و کارگران در شریط سختی به سر می بردند چرا که امکاناتی بنود که بتواند حافظ جان و ساختمان باشد اما با گذشت زمان و پیش رفت صنعت ساختمان سازی و بوجود آمدن ابزاری چون گیره قالب و… این مشکل بر طرف شد. این قطعه که از متعلقات قالب بندی است، وظیفه دارد  که اتصال و تامین ثبات پشت بند های افقی انواع گیره ها را تامین کند برای همین منظور طراحی این گیره ها به گونه ای است که امکان این را دارد که استقرار به پانچ های قالب فلزی و پشت بند های منفصل آن را در هر محدوده ای میسر سازد . برای همین می توان گفت گیره ها نقش عمده ای در صلبیت قالب دارند و شبکه نگه داشت آن را می تواند در امتداد افقی تقویت کند.اگر در شرایطی باشیم که هدف ما اتصال لوله هایی باشد که حداکثر قطر آن ۶۰ میلیمتر باشد. گیره متوسط می شود ۱۲ سانتی متر و با وجود یک ناودان به عنوان پشت بند ، از گیره بلند ۱۸ سانتی متر بهره خواهیم برد ، که نوع دوم جهت اتصال مهاری عمود لوله نیز کاربرد دارد . در ضمن جهت بستن دو لوله ی قائم بر هم در مواردی مانند محل تلاقی قید های لوله ای از گیره دو لوله  که ابعادی شبیه نوع بلند آن دارد استفاده می گردد. جالب است بدانید مجریان و پیمان کاران ، گیره ها را با اصطلاحاتی متنوعی مانند کلیپس ، دو پا ، شاخ بزی و …. می نامند.

انواع گیره قالب

  • گیره لوله به لوله : برای این که دو لوله را  (موازی یا عمود بر هم ) بهم اتصال دهیم می توانیم از گیره دو لوله استفاده کنیم . اگر بخواهیم از لحاظ شکل آن را مورد بررسی قرار دهیم می توان گفت بلند تر بوده ولی دارای قلاب های کشیده تر و با انحنای مناسب تر برای جا گرفتن لوله در داخل آن می باشد .
  • گیره بلند : گیره بلند در هنگامی به کار می رود که پشت بند افقی قالب فلزی بتن از ناودانی باشد و یا از لوله بتوان به عنوان پشت بند قائم استفاده کرد.
  • گیره متوسط : در هنگامی که پشت بند از لوله باشد می توان  گیره متوسط را یه کار بگیریم . قلاب گیره می تواند در سوراخ های لبه قالب بتن قرار بگیرد و در هنگام سفت کردن پیچ تعبیه شده روی آن گیره می  تواند به خوبی به لوله محکم بشود.