09131177042 info@ghalebraeisi.com
قالب هاي 50در 100

قالب های ۵۰در ۱۰۰

جهت اجرای ستون های گردبا قطر های پایین از قالب های گرد استفاده می شود . این قالب ها به صورت دو تکه طراحی و تولید می گردند و عمل اتصال معمولاً توسط پین و گوه و یا کلمپس انجام می گردد . ضخامت ورق رویه قالب های گرد،۳ میلیمترو استیفنرهای قالب از تسمه ۸*۶۰ میلیمتر به صورت نورد شده می باشد.در صورتی که قصد خرید و فروش قالب فلزی بتن را دارید میتوانید از مشاوره رایگان این مجموعه برخوردار شوید.